Tervetuloa

KSS:n logo 50x22Otsakekuva (yllä) valikoituu kullekin sivulle satunnaisesti. Sivulla KUVAKOOSTE ovat kaikki otsakekuvat täyskorkeina kuvateksteineen.

Tervetuloa Kuusiston sukuseuran sivuille. Sukuseura toimii Anders Granholmin ja johanna Videnojan jälkeläisten keskuudessa. Sivuilla on tietoja suvusta ja sukuseuran toiminnasta. Pääosa sivujen sisällöstä muodostuu sukuseuran julkaiseman Kuusistolainen-lehden artikkeleista.

Ei ne olleetkaan viimeiset

Sukuseuramme edellisen hallituksen puheenjohtaja Otso Kuusisto totesi viime Kuusistolaisessa, että uuden hallituksen ei tarvitse kokea paineita toiminnan pysyttämiseen tähänastisella vilkkaalla tasolla. Samalla kun hän siinä tulkitsi meidän vanhojen tuntemuksia, hän halusi epäilemättä houkutella uusia jäseniä hallitukseen: Ei ole tarpeen raataa niin, että hauska harrastus muuttuu ikäväksi velvollisuudeksi. Uusi hallitus suhteuttakoon yhdistyksen toiminnan oman jaksamisensa mukaan.

Otsikon olen lainannut Heikki Klemetiltä, joka oli jo luullut kirjoittaneensa muistelmasarjansa valmiiksi, mutta tuli sitten toisiin ajatuksiin. Näin tulimme nimittäin mekin, Kuusiston sukuseuran nykyinen hallitus, saatuamme palautetta seuran iäkkäiltä jäseniltä. ”Jaa että viiden vuoden päästä – se on kai sitten ohi minun osaltani!”

Yhdistyksen säännöt edellyttävät meiltä joka tapauksessa yleiskokousta tilinpäätöksineen ja toimintasuunnitelmineen joka toinen vuosi. Siksi uusi hallitus ensimmäisessä kokouksessaan päätti, että kokousten yhteyteen järjestetään aina jotakin yhteistä ohjelmaa, olkoon se sitten vaikka luontoretki tai konsertissa käynti. Kokouspaikat pyritään valitsemaan siten, että niihin olisi mahdollisimman helppo päästä eri puolilta maata, ja ohjelmasisällöt esteettömiksi. Vaikka sukuseuraan on ilahduttavasti liittynyt myös nuoria jäseniä, me vanhukset olemme enemmistö, eikä kukaan meistä tule vuosien mittaan nuoremmaksi.

Esiin heitettyjen ajatusten joukosta nousi ensi tapaamisessamme vahvimpana esiin Turku–Naantali-akseli. Sitä puoltaisi Naantalin musiikkijuhlien osuminen sopivasti sukukokoustemme vakiintuneeseen ajankohtaan. Otamme mielihyvin vastaan myös jäseniltä tulevia ehdotuksia. Seuraavaan Kuusistolaiseen mennessä toivomme saavamme valintamme tehdyksi.

Tuoreena puheenjohtajana haluan vielä kiittää Otso Kuusistoa, joka päättäväisesti ja idearikkaasti johti yhdistystämme neljän vuoden ajan. Otsosta saattekin lukea lisää jo tässä lehdessä. Hangon kokoukselle esittämäni kertomus Siirin vaiheista siirtyy seuraavaan numeroon. Siellä tapaamme lisäksi kunniajäsenemme Erkki Nickulin sekä pienen tauon jälkeen myös nuoren kuusistolaisen.

Anu Karlson

(Pääkirjoitus Kuusistolainen no 18, lokakuu 2017)

Kuva: Anu Karlson esitelmöi isoäidistään Hangon sukukokouksessa.

Sukuseura tienhaarassa

Sukuseuramme on toiminut vuosikausia vilkkaasti. Se on saanut aikaan paljon enemmän kuin sukuseurat yleensä.  Suurimmat aikaansaannokset ovat olleet sukukokous joka toinen vuosi ja Kuusistolainen-lehti 2-3 kertaa vuodessa. Huomattava aikaansaannos on myös seuran nettisivusto. Nyt kun Hangossa kokoonnutaan Siirin sukuhaaran merkeissä, on kaikki sukuhaarat käyty läpi. Miten tästä eteenpäin?

Sukuseuran perusti joukko aktiivisia sukulaisia, joista monia asia oli kiinnostanut jo ennen seuran perustamistakin. He muodostivat muun muassa seuran hallituksen. Tämä joukko oli kohtuullisen iäkäs jo seuraa perustettaessa. Nyt kun vuosia on kulunut, osa heistä on lopullisesti poistunut joukostamme ja eräät muut väistyneet, kuten luonnollista on. Eräät edelleen aktiivisetkin harkitsevat vetäytymistä, myös allekirjoittanut. Hallituksemme on toki täydentynyt uusillakin jäsenillä, mutta nyt saattaa syntyä tilanne, jossa uusia innokkaita hallitusjäseniä voi olla vaikea löytää.

Jos Hangon kokouksessa saadaan aikaan toimiva hallitus, asiat ovat kunnossa. Se hallitus etsii itselleen sopivat toimintatavat eikä sen kummempaa. Mutta entä jos näin ei käy? Tiedossa on monia sukuseuroja, joiden toiminta tällaisessa tilanteessa vajoaa epämääräiseen tilaan eikä lopulta enää tiedetä, onko seuraa enää olemassakaan.

Olisi joka tapauksessa hyvä, että seuralle saadaan toimiva hallitus. Jos nykyinen toimintatapa tuntuu liian raskaalta, voisi seura olla edelleen käytännössäkin olemassa, jos tahtia hiljennetään. Kun kaikki sukuhaarat on nyt käyty läpi, voisi seuraava sukukokous olla vaikkapa viiden vuoden päästä. Jos Kuusistolainen-lehti ilmestyisi esimerkiksi kerran vuodessa, säilyisi siten kontakti seuran jäsenten kesken. Tässä tilanteessa korostuu myös nettisivustomme merkitys. Sivustolla on ainakin kaksi tärkeää ominaisuutta: 1) Sinne viety aineisto ei huku siten kuin paperille painettu aineisto, joka unohtuu pöytälaatikon pohjalle tai siirtyy jätepaperikeräykseen. 2) Nuoremmat sukupolvet tykkäävät surffailla netissä.

Odotan vilkasta mielipiteiden vaihtoa asiasta. Myös ilmoitukset halukkuudesta osallistua hallitustyöhön (joko uutena tai vanhana jäsenenä) ovat erittäin tervetulleita.

Ja sitten vielä toiseen asiaan: Seuran rahastonhoitaja on nyt Auli Saarivaara-Vartiainen. Kiitämme edellistä rahastonhoitajaa Erkki Nickulia hänen työstään tässä tehtävässä.

Otso Kuusisto

(Pääkirjoitus Kuusistolainen n:o 17, maaliskuu 2017)

Elämää oopperassa ja Näätingin torpassa

Kuusistojen toinen retki Pohjanmaalle tehtiin 10-11 kesäkuuta 2016. Retkellä käytiin ensin oopperassa Ilmajoella. Sieltä jatkettiin Kaustiselle, jossa tutustuttiin suvun syntysijoihin. Anu Karlsonin selostus retkestä on liitteenä. Selostukseen pääset klikkaamalla alla olevaa linkkiä:

retki-pohjanmaalle-2016

Ryhmäkuva Näätingin torpalla 11.6.2016. Takarivi vasemmalta: Otso Kuusisto, Matti Närhinsalo, Erkki Nickul, Juha Vartiainen, Auli Saarivaara-Vartiainen. Keskellä vasemmalta: Jukka Lippu, Hanne Närhinsalo, Anu Ranta, Emma Tiainen, Mervi Karvonen, Hannele Heikkilä. Eturivissä vasemmalta: Anu Karlson, Outi Lippu, Tuulikki Närhinsalo, Leena Saarivaara, Birgit Korte, Anna-Liisa Kärki

Ryhmäkuva Näätingin torpalla 11.6.2016. Takarivi vasemmalta: Otso Kuusisto, Matti Närhinsalo, Erkki Nickul, Juha Vartiainen, Auli Saarivaara-Vartiainen. Keskellä vasemmalta: Jukka Lippu, Hanne Närhinsalo, Anu Ranta, Emma Tiainen, Mervi Karvonen, Hannele Heikkilä. Eturivissä vasemmalta: Anu Karlson, Outi Lippu, Tuulikki Närhinsalo, Leena Saarivaara, Birgit Korte, Anna-Liisa Kärki

 

Sukuseuralla riittää suunnitelmia

SUKUSEURALLA RIITTÄÄ SUUNNITELMIA

Kuusistolainen-lehden numerossa 15 on Timo Närhinsalon sukukokousesitelmään perustuva artikkeli Toivo Mikael Kivimäestä. Se on päätepiste viime kesän hyvin onnistuneelle kokoukselle.

Sukuseuran hallituksella on kuitenkin jo uusia suunnitelmia. Helmikuulla (6.2) mennään sukuseuran voimin Oopperaan katsomaan scifi-henkistä Indigo-oopperaa. Kesäkuun 10-12 päivinä tehdään retki suvun kotisijoille Kaustisille ja samalla käydään Ilmajoen musiikkijuhlilla. Molemmista näistä on lisätietoja tässä lehdessä. Teemme tarvittaessa näistä myös erillisiä sähköposti- ym tiedotteita.

Seuraava varsinainen sukukokous on tarkoitus pitää Hangossa kesäkuussa 2017, teemana Siirin sukuhaara. Siiri (os Kuusisto) ja miehensä Toivo Voipiohan elivät suuren osan elämästään Hangossa. Tämän kokouksen ideointi alkaa jo tänä vuonna.

Hallitus haluaisi pitää sukuluettelon mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Hallitus toivoo, että seuran jäsenet ilmoittavat perheensä, suurperheensä tai peräti sukuhaaransa muutoksista sihteerille sitä mukaa kun muutoksia tapahtuu. Tällainen tietojen kerääminen jää tietysti aina puutteelliseksi ja siksi on lähivuosien ohjelmassa perusteellisempi tietojen tarkistamiskierros.

Muistutan tässä vielä viime kesän sukukokouksen päätöksestä, jonka mukaan alle 40-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Kannustakaa siis nuoria perheenjäseniä liittymään jäseniksi. Se ei maksa heille mitään.

Otso Kuusisto

(Pääkirjoitus Kuusistolainen n:o 15)

Sukukokous Helsingissä on pidetty

Hotelli Crowne Plaza

Hotelli Crowne Plaza

Vuoden 2015 sukukokous pidettiin Helsingissä 13-14 kesäkuuta. Kiitokset tässä yhteydessä kaikille, jotka vaikuttivat kokouksen onnistumiseen: Pipa Närhinsalolle (hoiti etukäteisjärjestelyjen pääosan), Esko Pullille (toimi kokouksen puheenjohtajana) Outi Lipulle (mm keräsi ilmoittautumiset ja toimi kokouksen sihteerinä), Unnukka Outiselle (esitelmöi Elli Kivimäestä), Timo Närhinsalolle (esitelmöi Toivo Kivimäen merkityksestä Suomen politiikassa), Erkki Nickulille (hoiti seuran ja kokouksen talousasiat), Eira Karlsonille ja Matti Närhinsalolle (musiikkiesitykset). Ja tietysti myös koko muulle hallitukselle, joka ideoi ja kehitteli kokousohjelmaa. Hotelli Crowne Plaza osoittautui tasokkaaksi ja hyvin toimivaksi kokouspaikaksi, jossa kustannuksetkin pysyivät kohtuullisina.

Kuvassa uusi hallitus. Vasemmalta Anu Karlson, Auli Saarivaara-Vartiainen, Tuulikki Närhinsalo, Jorma Puustinen, Outi Lippu, Otso Kuusisto ja Anu Ranta (kuva Liisa Kuusisto)

Kuvassa uusi hallitus. Vasemmalta Anu Karlson, Auli Saarivaara-Vartiainen, Tuulikki Närhinsalo, Jorma Puustinen, Outi Lippu, Otso Kuusisto ja Anu Ranta (kuva Liisa Kuusisto)

Seuran hallitus sai kaksi uutta jäsentä, Auli Saarivaara-Vartiaisen ja Jorma Puustisen. Tervetuloa mukaan aktiiviseen hallitukseen! Tehdystä työstä kiitokset eronneille hallituksen jäsenille, Antti Ruotsalaiselle ja Erkki Nickulille. Antin muistamme erityisesti kahden vuoden takaisen Kotkan sukukokouksen onnistuneista järjestelyistä. Erkki ei kokonaan jätä aktiivista toimintaa seurassa, vaan toimii edelleen rahastonhoitajana.

Kokous päätti, että alle 40-vuotiailta seuran jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Tätä pidän merkittävänä päätöksenä, joka toivon mukaan aktivoi nuoria sukulaisia liittymään seuran jäseniksi. Kerro omalle perheellesi tästä ilmaisjäsenyyden mahdollisuudesta!

Kuten aikaisemminkin on kerrottu, sukuseura on kerännyt sukulaisten – myös seuraan kuulumattomien – sähköpostiosoitteita. Niitä on nyt koossa noin 130, joista seuran jäseniä noin 50. Tämän osoitteiston avulla saadaan nopea ja kuluja aiheuttamaton yhteys seuran jäsenien pääosaan. Lisäksi seura voi halutessaan tiedottaa toiminnastaan myös lukuisille seuraan kuulumattomille sukulaisille. Uudet osoitteet ovat edelleen tervetulleita ja niistä voi ilmoittaa kelle tahansa hallituksen jäsenistä.

Otso Kuusisto

(Pääkirjoitus Kuusistolainen n:o 14, syyskuu 2015)

Sukuseura haluaa lisätä yhteyksiä kaikkiin sukulaisiin

Tunnettu tosiasia on, että sukuseurojen toiminta kiinnostaa eniten sukujen seniorijäseniä. Mitä nuoremmista ihmisistä on kysymys, sitä vähemmän heitä on seurojen jäseninä. Kuusiston sukuseura ei ole tässä suhteessa poikkeus. Seuramme jäsenmäärä on pysytellyt 60 henkilön paikkeilla ja painottuu ikäihmisiin.

On sinänsä aivan luonnollista, että nuoremmilla kiinnostuksen kohteet ovat usein jossain sukuun liittyvien asioiden ulkopuolella. Sukuseuran näkökulmasta olisi kuitenkin silloin tällöin syytä saada yhteys mahdollisimman moniin suvun jäseniin. Tämän vuoksi on käynnistetty sukulaisten yhteystietojen kerääminen, jota tekevät hallituksen jäsenet yleensä kukin oman sukuhaaransa osalta. Yhteystietoina kerätään sähköpostiosoitteita, jotka ovat hyvä perusta nopealle ja vähän kuluja aiheuttavalle yhteydenpidolle. Edistyminen on tähän mennessä ollut vaihtelevaa, mutta todennäköisesti saamme kokoon pari-kolme sataa osoitetta.

Olet ehkä jo törmännyt pyyntöön toimittaa oman lähipiirisi sähköpostiosoitteita seuramme hallitukselle? Jos olet osoitteita jo toimittanut, kiitos siitä. Jos et vielä ole kuullutkaan asiasta, toimi nyt ja ilmoita tiedossasi olevat osoitteet kelle tahansa seuran hallituksen jäsenistä. (Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet löytyvät tämänkin lehden loppupäästä.) Myös puolisoiden ja lasten mahdolliset osoitteet ovat tervetulleita. Ilmoituksia voi täydentää milloin tahansa perästäpäin, eli ei ole syytä odotella ”täydellistä” oman osoitelistan valmistumista, vaan mieluummin ilmoittaa nopeasti ne osoitteet, jotka jo ovat tiedossa.

Osoitteiston ensimmäisiä käyttökohteita tulee olemaan kesän sukukokoukseen liittyvä tiedottaminen. Kokoushan on 13-14 päivinä kesäkuuta Helsingissä. Siitä kerrotaan enemmän toisaalla tässäkin lehdessä.

Otso Kuusisto
(pääkirjoitus Kuusistolainen n:o 13, maaliskuu 2015)

 

 

 

 

Konserttiretki musiikkitaloon 31.1.2015

Suuntasimme lauantai-iltana Helsingin Musiikkitaloon, kuuntelemaan Sibelius Akatemian sinfoniaorkesteria, jota johti Jan Söderblom. Tapasimme kuusistolaisia ennen konserttia aulassa, jossa Tuulikki Närhinsalo – Sibelius Akatemian orkesterin intendenttinäkin toiminut tätini, musiikin moniottelijaksi nimitetty – jakoi meille 17 paikalla olleelle sukulaiselle käsiohjelmat. Istuimme eri puolilla salia; itse istuin neljännellä rivillä, josta pystyi ihailemaan niin Söderblomin puikon heilutusta ja kauniita, eloisia kädenliikkeitä kuin myös solistin ilmeitä hyvin.
Väinö Raition omituinen, värikäs sävelrunoelma Kuutamo Jupiterissa istui hyvin avausnumeroksi ohjelmaan, jonka yhtenä teemana oli avaruus. Sibelius Akatemian sinfoniaorkesterin soittajamäärä on suuri, ja ääntä lähtee mahtavalla volyymilla, jos musiikki sitä vaatii. Soittajien taitavuuden näki varsinkin sooloissa ja pianissimokohdissa. Jälkipuoliskon konsertista valtasi Gustav Holstin mahtava teos Planeetat. Lyömäsoittimet ja vasket pauhasivat välillä armottoman sotaisina ja aggressiivisina, välillä taas harput ja pikkolohuilut veivät utuiseen, rauhalliseen mutta jääkylmään todellisuuteen. Planeettojen mytologiset nimet ja tehtävät linkittävät musiikin, tähtitieteen ja ihmismielen sisäisen avaruuden ekspressionistisin keinoin. Meidän aikamme on vain mitätön hetki maailmankaikkeuden aikataulussa. On vai nöyrästi alistuttava siihen, ettei ihminen voi tajuta äärettömyyttä, ja että kaikilla luontokappaleilla, niin planeetoilla kuin ihmisillä, on vastassa käsittämätön ikuisuus ja kaiken katoavuus. Jan Söderblom omisti teoksen niille, jotka haluavat työskennellä oman planeettamme kestävän kehityksen puolesta, mikä oli minusta hieno ele, ja samalla kunnianosoitus paikalle saapuneille kutsuvieraille.
Arvovieraita ei voinut olla huomaamatta yleisössä, mm. presidentti Martti Ahtisaari puolisoineen ja adjutantteineen. Kutsuvieraat juhlistivat arvatakseni läsnäolollaan Sibelius

Konsertin väliajalla Helsingin musiikkitalossa 31.1.2015. Takana vasemmalla Anu Karlson, Hilppa Sorsa, Elina Sorsa, Outi Lippu ja Tiina Harjulehto. Edessä Erkki Nickul ja Unnukka Outinen.

Konsertin väliajalla Helsingin musiikkitalossa 31.1.2015. Takana vasemmalla Anu Karlson, Hilppa Sorsa, Elina Sorsa, Outi Lippu ja Tiina Harjulehto. Edessä Erkki Nickul ja Unnukka Outinen.

150 vuotta -juhlavuoden alkua. Konsertissa soitti solistina lahjakas 19-vuotias viulisti Kasmir Uusitupa Sibeliuksen viulukonserton. Hän teki huolellista ja tarkkaa työtä muutamaa kaksoisäänen epäpuhtautta lukuunottamatta. Tempovalinnat suosivat mietiskelevää tulkintaa virtuositeetin ohella. Minusta nuoren miehen vakavuus, pitkät fraseerauskaaret ja taituruus tekivät konsertista ja etenkin sen hitaasta osasta upean taiteellisen kokonaisuuden. Assosiaatio, jonka tuo musiikki minussa herättää, ei ole jossain avaruudessa, vaan paljon lähempänä, Suomen luonnossa, loputtomissa metsissämme, ankarassa ilmastossamme, maamme historian kipukohdissa ja suomalaisessa sisukkuudessa, joka vie meitä vaikeuksista voittoon. Saimme nauttia täysillä tästä jokaisen suomalaisen tuntemasta ja useimpien rakastamasta taideteoksesta.
Väliajalla oli hauska vaihtaa kuulumisia lyhyesti mm. äitini serkun, Otso Kuusiston ja hänen puolisonsa Liisan kanssa kahvikupin ääressä. Paikalla olivat myös mm. Anu Karlsson, Erkki ja Stenna Nickul, Unnukka Outinen, Elina ja Hilppa Sorsa, Tiina Harjulehto ja Outi Lippu. Konsertin päätyttyä lähdimme paksussa räntäsateessa ajelemaan varovasti autolla takaisin Turun suuntaan. Koin konsertin musiikillisen annin voimakkaasti, ja sen herättämät tunnelmat leijuivat mielessä vielä pitkään.

Jaana Lähdetie
A.W. Kuusiston sukuhaara
Littoinen, Kaarina

(Kuusistolainen n:o 13, maaliskuu 2015)